Algemene voorwaarden [Interieur] Architectuur

Voor onze [Interieur]Architectuuropdrachten hanteren wij als algemene voorwaarden de door de BNA opgestelde DNR 2011 voor professionele of de Consumenten Regeling CR 2013 voor particuliere opdrachtgevers. Beide regelingen zijn hieronder te downloaden.

DNR2011 CR2013